Uitnodiging Algemene Ledenvergadering te houden op vrijdag 23 november 2018

  

Aan alle leden en ouders/verzorgers van jeugdleden van Vlug & Vaardig Osdorp,

Op vrijdag 23 november 2018 wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Vlug & Vaardig Osdorp gehouden in de Geertruida van Lierstraat 23, aanvang 20.00 uur. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. 

Onder het genot van een kopje koffie en een koekje presenteren wij de begroting en de jaarplanning. In de bijlage treft u de agenda aan voor de vergadering. Indien u aanwezig wilt zijn, willen wij u verzoeken zich aan te melden door middel van een email naar vlugenvaardigosdorp@gmail.com of telefonisch via 020-6194813 zodat wij rekening kunnen houden met het aantal aanwezigen op de vergadering.    

 

Met vriendelijk groet,

Het bestuur van Vlug&Vaardig Osdorp


Bijlage: uitnodiging en agenda 


Vlug en Vaardig Osdorp